Vladimír Dura - DURAIN Vihorlatská 1412/42 069 01 Snina Tel.: +421 907 547 397 +421 907 907 161 E-mail: durain@durain.sk Certifikát Kontakt Realizácia Potom ako nás kontaktujete navštívime Váš pozemok, ktorý analizujeme. Návšteva  pozemku však nie je nevyhnutná, stačí ak nám zašlete plán Vášho pozmku na základe ktorého  budeme schopní vypracovať návrh cenovej ponuky. Tento návrh pre Vás vypracujeme úplne  zdarma. Po odsúhlasení predloženej ponuky si  dohodneme termín  realizácie. Počas realizácie  budú na vašom pozemku prevádzané výkopové práce. V prípade, že plocha na ktorej sa bude  pracovať je už zatrávnená, budú z nej odstránené trávne drny, ktoré budú po skončení prác  vrátené na pôvodné miesto. Po našom odchode nikto nezistí, že sa na Vašom pozemku niečo  dialo.        Počas zásahu Po zásahu