Vladimír Dura - DURAIN Vihorlatská 1412/42 069 01 Snina Tel.: +421 907 547 397 +421 907 907 161 E-mail: durain@durain.sk Certifikát Kontakt Automatický zavlažovací systém Investícia do automatického zavlažovacieho systému je tá najlepšia investícia akú môže  majiteľ domu urobiť. Správne navrhnutý a nainštalovaný systém umožní ušetriť elektrinu, vodu,  čas i peniaze, čím sa veľmi skoro začnú vracať vynaložené prostriedky. V porovnaní s ručným  polievaním je úspora času u záhrady bežnej veľkosti od niekoľko desiatok až po niekoľko stoviek hodín za vegetačné obdobie.   Moderný zavlažovací systém sa skladá z rozvodov vody  a výsuvných postrekovačov, ktoré sú ukryté pod úrovňou terénu,  takže sú takmer neviditeľné. Po otvorení prívodu vody či už manuálne  alebo automaticky pomocou elektromagnetického ventilu sa  postrekovače vysúvajú nad úroveň terénu a zavlažujú. Po ukončení  zavlažovania sa pomocou vratnej pružiny zasunú späť do pôvodnej  polohy. Všetko sa to deje pod povrchom  zeme a vy môžete bezstarostne kosiť  trávnik a Vaše deti sa môžu v bezpečí  hrať. Zatiaľ čo pre trávnaté plochy sú  vhodné výsuvné postrekovače, tak pre záhony s kvetmi, kríky  a stromy je vhodná kvapková závlaha. Je to systém špeciálnych  kvapkových hadíc skrytých pod výsadbou, ktorý môže byť rozdelený  do niekoľkých sekcií. Tento systém závlahy zaisťuje optimálne  dávkovanie vody, ktorá je dodávaná priamo ku koreňom a to pomaly  a v malých dávkach, takže nedochádza k prelievaniu a rastlinám  nehrozí teplotný šok.   Zdrojom vody pre zavlažovanie býva najčastejšie voda z kopanej alebo vŕtanej studne,  prípadne rezervoáru, ktorý je dopĺňaný zo studne. Ďalšou možnosťou je využitie pitnej vody  z vodovodného potrubia. Použiteľná  je i voda povrchová, voda z domových čističiek alebo  dažďová voda. Pre udržanie funkčnosti a dlhodobej životnosti systému musí byť z vody určenej  na zavlažovanie odstránené mechanické znečistenie. Toto zabezpečuje filter nečistôt, ktorý sa  inštaluje na začiatok systému.       Zavlažovací systém sa rozdeľuje do niekoľkých sekcií, ktoré umožňujú dodávku potrebného  množstva vody. Nedochádza tak k zbytočnému plytvaniu a je využitá doslova každá kvapka. Úspora  vody s automatickou závlahou je až 50%. Mozgom celého tohto systému je  ovládacia jednotka. Tá môže byť naprogramovaná presne podľa Vašich  predstáv, takže každá časť Vašej záhrady bude zavlažovaná iba takým  množstvom vody akým potrebujete a pritom obsluha je jednoduchšia ako  obsluha DVD prehrávača. Investícia do plne automatickej závlahy sa oplatí,  nie len preto, že zabezpečí bezobslužnú prevádzku ale pomocou zrážkového  čidla tiež odstaví zálievku počas zrážok. K opätovnému spusteniu závlahy dôjde po odparení týchto  zrážok. Vy tak pokojne môžete odísť na dovolenku a automatický zavlažovací systém sa o Váš trávnik  postará.